[2] Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ - Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Όταν μαθαίνετε η διαδικασία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη και συγκεχυμένη αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο τέσσερα βασικά βήματα στη μάθηση. Αυτά τα τέσσερα βήματα συμβαίνουν συνεχώς και είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Αν καταλαβαίνετε αυτά τα τέσσερα βήματα έχετε ένα από τα βασικά κλειδιά για να αυξήσετε την ικανότητά σας για μάθηση τόσο στην τάξη ή σε έναν κύκλο μαθημάτων, όσο και στην πραγματική ζωή. Ενώ οι ενήλικες μαθαίνουν συνεχώς, επιδεικνύουν επίσης σαφείς προτιμήσεις για το πώς μαθαίνουν. Οι θεωρητικοί της μάθησης μελετούν πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να εκπαιδεύονται, να διαβάζουν και να γράφουν. Ο David Kolb ήταν ο πρωτοπόρος που δημιούργησε συστήματα βασισμένα στην εμπειρία και πρωτοστάτησε σε έναν κύκλο εμπειρικής μάθησης που να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες. Ενισχύουμε αυτή τη γνώση με αυτό που έχουμε μάθει για την ιδιοσυγκρασία και τα γρήγορα, απαιτητικά και πάντα εξελισσόμενα περιβάλλοντα στα οποία βρισκόμαστε. 

Ο Κύκλος Βιωματικής Εκμάθησης δεν μπορεί να αλλάξει απλά επειδή ένα άτομο προτιμά μια συγκεκριμένη προσέγγιση στη μάθηση ή την κατάρτιση. Αν πρέπει να υπάρξει διαρκής και αποτελεσματική μάθηση πρέπει να ολοκληρωθεί ολόκληρος ο κύκλος. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πιο άνετοι ή θα συμμετέχουν περισσότερο σε ορισμένες δραστηριότητες από άλλες, ενώ θα βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους όταν λειτουργούν εντός της ζώνης άνεσής τους. 
''Σύμφωνα με τον Kolb κατά την εκπαιδευτική διεργασία ένας εκπαιδευόμενος κινείται μέσα σε ένα ελικοειδές άμεσων εμπειριών που οδηγούν στην παρατήρηση και τον στοχασμό της εμπειρίας.
Οι στοχασμοί αυτοί απορροφώνται και συνδέονται με προηγούμενες γνώσεις, που εν συνεχεία μεταφράζονται σε αφηρημένες έννοιες ή θεωρίες, δημιουργώντας νέους τρόπους και ενέργειες για να αναπροσαρμοστούν σε εμπειρία και να μπορούν να δοκιμαστούν ή να διερευνηθούν περαιτέρω. Ένας αέναος κύκλος λοιπόν.
  
Τροποποίηση της προσέγγισής μας
Είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτή να οδηγεί τους εκπαιδευόμενους δεξιοτεχνικά σε όλες τις πτυχές του κύκλου μάθησης, έτσι ώστε η εκμάθηση να μεταφερθεί αποτελεσματικά έξω από τα καθιερωμένα στην τάξη και στην περίπτωσή μας στο νερό εκεί που είναι και το ζητούμενο για τον επαγγελματία της κατάδυσης. Ορισμένοι ενήλικες βασίζονται σε αισθήσεις που με την σειρά τους βασίζονται σε κρίσεις και πεποιθήσεις μαθαίνοντας καλύτερα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, από την συμμετοχή τους σε συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μαθαίνουν από προηγούμενη εμπειρία τους. Αναφερόμαστε σε αυτούς τους εκπαιδευόμενους ως
«Φρουρούς» (Περισσότερα Γ). (βλέπε το άρθρο [1] Τύποι Ιδιοσυγκρασίας και Προσωπικότητας)
Στον Κύκλο Βιωματικής Εκμάθησης οι «Φρουροί» (περισσότερα Γ) μπορεί να ενθουσιαστούν από τη δραστηριότητα (Βήμα 1) και από την επεξεργασία και τη διανομή της δραστηριότητας (Βήμα 2). Ωστόσο, αυτοί οι συμμετέχοντες ενδέχεται να απεμπλακούν (Βήμα 3) όταν η ομάδα γενικεύει την εμπειρία και προσπαθεί να την συνδέσει με κάτι νέο.
Μερικοί ενήλικες έχουν μια δοκιμαστική, αμερόληπτη και αντανακλαστική προσέγγιση της μάθησης. Στηρίζονται σε προσεκτική παρατήρηση. Τέτοιοι είναι οι «Αναλυτές» (περισσότερα Α) που αποκτούν τη γνώση και μαθαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα με την επεξεργασία (Βήμα 2) και τη γενίκευση (Βήμα 3), παρά με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (Βήμα 4) ή με την εφαρμογή του τι έχουν μάθει (Βήμα 1).

Συνεχίζοντας στον Κύκλο Βιωματικής Εκμάθησης άλλοι ενήλικες έχουν μια αναλυτική και εννοιολογική προσέγγιση στη μάθηση. Αυτά τα άτομα οι «Εξερευνητές» (περισσότερα Δ) μαθαίνουν καλύτερα και έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τη νέα μάθηση με αυτό που ήδη γνωρίζουν και να τη συνδέουν με τη θεωρία. Τείνουν να είναι πολύ παραγωγικοί όταν μαθαίνουν σκεπτόμενοι, αναλύοντας και γενικεύοντας (Βήμα 3).

Τέλος, υπάρχουν οι «Διπλωμάτες» (περισσότερα Β). Η προσέγγισή τους στη μάθηση είναι ρεαλιστική και πρακτική. Θα τους ακούσετε σχεδόν να ρωτάνε: "Ναι, αλλά θα λειτουργήσει αυτό;" Βασίζονται στα αποτελέσματα του πειραματισμού και της εφαρμοσμένης πρακτικής.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό που μαθαίνουν πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη και πρέπει να μπορούν να το δοκιμάσουν για να δείξουν τα αποτελέσματα. Μαθαίνουν καλύτερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου μέσω της εξάσκησης (Βήμα 4) του βιωματικού κύκλου μάθησης εφαρμόζοντας αυτά που έχουν μάθει. Σύμφωνα με το μοντέλο εμπειρικής μάθησης του David Kolb (1984), η εμπειρική μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής γνώσης μέσα από τέσσερις τρόπους μάθησης:

α) συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience),

β) αντανακλαστική παρατήρηση (reflective observation),

γ) σχηματισμό αφηρημένων εννοιών (abstract conceptualization),

δ) ενεργό πειραματισμό (active experimentation). Οι παραπάνω τρόποι μάθησης αποδίδονται σχηματικά μέσα στον εμπειρικό κύκλο μάθησης.Οι εκπαιδευόμενοι με προτίμηση στην συγκεκριμένη εμπειρία μαθαίνουν καλύτερα από παραδείγματα παρά από θεωρίες. Επιλέγουν τη συμμετοχή σε ομάδες και έχουν ανεπτυγμένο το συναίσθημα. Τους αρέσει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να εφαρμόζουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Είναι ακτιβιστές, τους αρέσει η πράξη και η εμπειρία. Γνωρίζουν εξ' επαφής τα πράγματα και όχι από περιγραφές και δίνουν έμφαση στην προσωπική επαφή με τους ανθρώπους στην καθημερινότητα. Σε αυτό το στάδιο οι εκπαιδευόμενοι εστιάζουν περισσότερο σε συναισθήματα παρά σε μια συστηματική προσέγγιση προβλημάτων και καταστάσεων. Κατά την εκπαιδευτική διεργασία, βασίζονται στην ικανότητά τους να είναι ανοιχτόμυαλοι και ευπροσάρμοστοι σε αλλαγές.

Οι εκπαιδευόμενοι με αντανακλαστική παρατήρηση κρίνουν όσα παρατηρούν προσεκτικά και προτιμούν να μαθαίνουν διατυπώνοντας κρίσεις. Επιλέγουν παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, ακριβείς και σαφείς παρουσιάσεις εννοιών και βλέπουν τον καθηγητή τους περισσότερο ως αυθεντία παρά ως καθοδηγητή. Είναι αντανακλαστικοί, παρατηρούν και στοχάζονται, ενώ μαθαίνουν και αντιλαμβάνονται τις ιδέες και τις καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κατά την εκπαιδευτική διεργασία, βασίζονται στην υπομονή, την αντικειμενικότητα και την προσεκτική κρίση αλλά δεν αναλαμβάνουν απαραιτήτως και κάποια δράση. Βασίζονται στις δικές του σκέψεις και συναισθήματα για το σχηματισμό γνώμης. 


Ο σχηματισμός αφηρημένων ιδεών απευθύνεται σε μαθητευόμενους με ανεπτυγμένη την αναλυτική και αφαιρετική ικανότητα, τη λογική σκέψη και την αναζήτηση αιτίων. Κατανοούν περισσότερο τη συμβολική αναπαράσταση των εννοιών και των πραγμάτων και προτιμούν να τα προσεγγίζουν θεωρητικά, παρά να συμμετέχουν σε πειράματα και προσομοιώσεις. Έχουν αναπτυγμένη τη λειτουργία της σκέψης. Είναι οι θεωρητικοί, τους αρέσει να ανακαλύπτουν υποκείμενες έννοιες, αιτίες και σχέσεις. Μαθαίνουν κυρίως από περιγραφές και από κατανόηση των εννοιών.

Οι εκπαιδευόμενοι με ενεργό πειραματισμό αρέσκονται στην ενεργή συμμετοχή σε πειράματα και μαθαίνουν καλύτερα όταν ενεργούν με άλλους και αναλαμβάνουν εργασίες. Δεν τους αρέσουν οι θεωρητικολογίες και ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας με διαλέξεις και μονολόγους και είναι περισσότερο εξωστρεφείς. Είναι πραγματιστές, τους αρέσει να επιβεβαιώνουν με δοκιμή τη λειτουργία των πραγμάτων. Μαθαίνουν χρησιμοποιώντας κάτι και από ενδείξεις. Γνωρίζοντας τον τύπο μάθησης του ατόμου, μας επιτρέπει να προσανατολίσουμε τη διαδικασία μάθησης προς το συγκεκριμένο μοντέλο προτίμησης.


Ομάδες Προσωπικοτήτων

Στυλ Μάθησης / Αναλυτές


Έχετε την δυνατότητα να βλέπετε καταστάσεις από πολλές οπτικές γωνίες. Μπορείτε να απολαύσετε συζητήσεις προβληματισμού σε μικρές ομάδες. Σας αρέσει επίσης να συγκεντρώνετε πληροφορίες και πιθανόν να έχετε ευρεία ενδιαφέροντα. Για να αυξήσετε τη δύναμη μάθησης σαν εκπαιδευτής, πρέπει να δώσετε έμφαση στις φάσεις γενίκευσης και εφαρμογής στη διαδικασία εκμάθησης. Αυτό σημαίνει να συνάγετε συμπεράσματα από τις πληροφορίες που παίρνετε από κάθε μαθητή σας, να σχεδιάζετε την εφαρμογή αυτών των συμπερασμάτων και να τα υλοποιείτε. 
 
Για παράδειγμα, αφού παρακολουθήσετε την εφαρμογή μιας δεξιότητας στο νερό ή ακούσετε μια συζήτηση, συνοψίστε τις παρατηρήσεις σας σε σαφή συμπεράσματα. Στη συνέχεια αποφασίστε πώς και πότε να ελέγξετε αυτά τα συμπεράσματα και να τα εφαρμόσετε επάνω στους μαθητές σας. Καθορίστε κριτήρια για να αξιολογήσετε αν αυτό λειτούργησε. Κάνετε το αυτό στο τέλος κάθε δραστηριότητας σαν παρατηρητής.

Για να αυξήσετε περαιτέρω τη δύναμη μάθησης σαν εκπαιδευόμενος, αναλάβετε πιο ενεργό ρόλο στις συνεδρίες μέσα και έξω από το νερό. Συμμετέχετε περισσότερο στα παιχνίδια ρόλων ή ηγηθείτε σε ομαδικές συζητήσεις. Αυτό μπορεί να σας είναι δυσάρεστο στην αρχή, αλλά θα σας δώσει την ευκαιρία να πειραματιστείτε με τις ιδέες σας. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να συζητήσετε θέματα δεξιοτήτων, ασκήσεων με ανθρώπους που έχουν στυλ μάθησης «Εξερευνητές» (περισσότερα Δ). Αυτοί οι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν να βγάλετε πιθανά συμπεράσματα που μπορεί να παραβλέψατε. Με τη σειρά σας, μπορείτε να τους βοηθήσετε να δουν τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν παραβλέψει αυτοί και να αναπτύξουν περισσότερες προοπτικές. Μπορεί να έχετε τάση να επικεντρωθείτε στην ανθρώπινη πλευρά των προβλημάτων ή των θεμάτων ή των ασκήσεων. Αυτό αντικατοπτρίζει την ικανότητά σας να κατανοείτε ή να συναισθάνεστε τις απόψεις των άλλων, αλλά μπορεί επίσης να έχετε την τάση να αποφεύγετε την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ποσοτικές ή τεχνικές πτυχές μιας κατάστασης.


Προσπαθήστε να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες:

- Συλλέξτε και αναλύστε τα αριθμητικά δεδομένα.

- Ψάξτε για γενικά πρότυπα κάθε φορά που παίρνετε ανατροφοδότηση.

- Βάλτε τα συναισθήματά σας για λίγο στην άκρη και δείτε τα πράγματα πιο αντικειμενικά.

Στυλ Μάθησης / Διπλωμάτες

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργείτε θεωρητικά μοντέλα, μπορείτε πιθανότατα να απολαμβάνετε την συλλογιστική σας και από τις παρατηρήσεις σας να φτάνετε σε λογικές εξηγήσεις. Πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρική εφαρμογή των δεξιοτήτων σας. Αυτό συνεπάγεται την επιτάχυνση του κύκλου εκμάθησης σας, μεταβαίνοντας σε δράση και πρακτική εξάσκηση το συντομότερο δυνατόν. 


Για παράδειγμα, μετά την παρακολούθηση μιας δεξιότητας στο νερό ή την ακρόαση μιας συζήτησης σχετικά με τις τεχνικές σκεφτείτε τρόπους για να τα εφαρμόσετε άμεσα. Αναζητήστε ευκαιρίες για πρακτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να βιώσετε προσωπικά τα αποτελέσματα. Συνειδητοποιείτε περισσότερο τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας). Μπορεί να έχετε τάση να αποκλείετε τις διαισθητικές ή τις συναισθηματικές πληροφορίες. Ωστόσο, πολλά μπορείτε να αντλήσετε από τον τόνο της φωνής ενός ατόμου, τις εκφράσεις του προσώπου του ή την γλώσσα του σώματος του. Πολλά από τα στοιχεία αυτά είναι δύσκολο να αναλυθούν με λογικό τρόπο, αλλά παρέχουν μια έγκαιρη ένδειξη για το πώς συμβαίνουν τα πράγματα ή εάν έχει κατανοηθεί μια ιδέα.

Προτιμάτε να εξετάζετε τις πραγματικές πτυχές μιας κατάστασης. Αυτό μπορεί να σας κάνει να είστε υπερβολικά επιφυλακτικοί σχετικά με τον πειραματισμό και να χάσετε ευκαιρίες για μάθηση ή ανάληψη κινδύνων. Προσπαθήστε να κάνετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να δοκιμάζετε νέες ιδέες, δεξιότητες ή έννοιες. Εμπλακείτε συχνότερα σε διαπροσωπικές δραστηριότητες (όπως πρακτική στο νερό, ομαδική εξάσκηση, προσομοιώσεις σε ζευγάρια και συζητήσεις). Πάρτε ενεργό ρόλο και εκφράστε τα συναισθήματά σας. Άλλοι θα κάνουν το ίδιο και αυτό θα σας δώσει την εμπειρία χειρισμού αυτής της νέας μορφής δεδομένων. Εισέλθετε σε συζητήσεις με ανθρώπους που το στυλ μάθησής τους είναι «Φρουροί» (περισσότερα Γ). Σημειώστε την αξία που αποδίδουν στη διαίσθησή τους σαν μηχανισμό λήψης αποφάσεων και πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό.


Προσπαθήστε να προσθέσετε αυτές τις μαθησιακές δεξιότητες:

- Αναζητήστε και διερευνήστε όλες τις δυνατότητες

- Επηρεάστε, παροτρύνετε τους άλλους προς το καλύτερο

- Να εμπλέκεστε και να συμμετέχετε προσωπικά

- Μοιραστείτε την ανθρώπινη πλευρά των ανθρώπων που μαθαίνετε μαζί. Ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο θα έχετε υποστήριξη και συνεργασία με αυτά τα άτομα.

Στυλ Μάθησης / Φρουροί

Έχετε την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής επάνω σε ιδέες, έννοιες και θεωρίες. Συγκεκριμένα, απολαμβάνετε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μια καλή απάντηση σε μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα. Συνήθως, μπορείτε να υποθέσετε ότι υπάρχει μια καλύτερη απάντηση για όλα και να χρησιμοποιήσετε τεχνική ανάλυση για να την αποκαλύψετε. Πρέπει να δώσετε ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συλλογή και κατανόηση των μη ποσοτικών πληροφοριών, εξετάζοντας μια κατάσταση από διαφορετικές προοπτικές. Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται να επιβραδύνει τη διαδικασία εκμάθησης σας, αλλά θα επιταχύνει πραγματικά τα πράγματα καθώς θα εστιάζετε στην εκμάθηση των πιο σημαντικών πραγμάτων.

Για παράδειγμα, ενώ παρακολουθείτε μα δεξιότητα από τον εκπαιδευτή ή άλλους μέσα στο νερό ή ακούτε μια διάλεξη μπορείτε να σκεφτείτε πώς θα εφαρμόσετε αυτή την τεχνική επάνω σας. Ωστόσο, πριν πάρετε κάποια απόφαση προσπαθήστε να ακούσετε τις γνώμες και άλλων ανθρώπων, ακούστε τις ιδέες τους, τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Μπορεί να ανακαλύψετε στοιχεία που δεν είχατε εξετάσει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζετε τη μάθησή σας. 
Προσπαθήστε να αναλάβετε λιγότερο ενεργό ρόλο στην πράξη από ότι συνήθως. Περάστε λίγο χρόνο ακούγοντας τις ιδέες των άλλων. Προσπαθήστε να δείτε τον κόσμο όπως το βλέπουν εκείνοι και να κατανοήσετε τα συναισθήματα και τις αξίες τους. Παίξτε έναν ρόλο παρατηρητή και αποφύγετε να κάνετε κρίσεις ή να λέτε την γνώμη σας σχετικά με το πόσο καλά ή όχι το κάνουν οι άλλοι. Αντιθέτως, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί οι άλλοι λένε ή κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε νέες και χρήσιμες πληροφορίες. Θα είναι σημαντικό να συζητήσετε θέματα εκπαίδευσης με ανθρώπους που είναι «Διπλωμάτες» (περισσότερα Β). Αυτά το άτομα διαβλέπουν καλύτερα τόσο τις ερωτήσεις όσο και τις πιθανότητες και τα πράγματα που πρέπει να αγνοήσετε ή να αποφύγετε. Από την πλευρά σας μπορείτε να τους βοηθήσετε να δουν πώς να εφαρμόσουν μερικές από τις ιδέες τους.


Προσπαθήστε να προσθέσετε αυτές τις δεξιότητες:

- Ακούτε πάντα με ανοιχτό μυαλό

- Συλλέγετε πληροφορίες

- Φανταστείτε τις συνέπειες των επιλογών σας

Στυλ Μάθησης / Εξερευνητές

Έχετε την ικανότητα να μαθαίνετε κυρίως από την πρακτική εμπειρία. Μάλλον απολαμβάνετε την εκτέλεση σχεδίων και την εμπλοκή σας σε νέες και προκλητικές εμπειρίες. Η τάση σας είναι να ενεργείτε με τη διαίσθηση, παρά με προσεκτική ανάλυση. Όταν μια προσεκτική προσέγγιση δεν φαίνεται να λειτουργεί θα την απορρίψετε γρήγορα και θα αυτοσχεδιάσετε. Πρέπει να δώσετε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα βήματα επεξεργασίας και γενίκευσης στη διαδικασία εκμάθησης. Αυτό σημαίνει συλλογή και ανάλυση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας.
Ο μέσος όρος μάθησης στη μέθοδο δοκιμής και σφάλματος θα αυξηθεί αν μάθετε περισσότερα από αυτά που κάνετε σήμερα σε κάθε δοκιμή σας.

Για παράδειγμα, όταν παρακολουθείτε μια δεξιότητα μπορεί να αισθάνεστε απογοητευμένοι από την εκτέλεση της και προτιμάτε να την κάνετε μόνοι σας. Η τάση σας είναι να σκέπτεστε πώς κάνετε την ίδια δεξιότητα καλύτερα από ότι οι άλλοι. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσετε άλλες λιγότερο προσωπικές πτυχές του θέματος.


Κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Ποιο βασικό σημείο αποδεικνύει ή διαψεύδει η άσκηση;

- Τι άλλες πληροφορίες εκτός από την προσωπική σας εμπειρία έχετε που σχετίζονται με το ίδιο θέμα;

- Μήπως αυτή η άσκηση σας βοηθά να καταλάβετε γιατί λειτουργούν ορισμένες τεχνικές (όχι μόνο ποιες είναι οι τεχνικές ή πώς να τις χρησιμοποιήσετε);


Προσπαθήστε να είστε λιγότερο ενεργητικός από ότι κανονικά επιλέγετε να είστε. Να είστε περισσότερο διανοητικά ενεργός. Να είστε ένας παρατηρητής σε ορισμένες ασκήσεις, όχι ένας δράστης. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να προβληματιστείτε για τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων και να μάθετε από τα δικά τους λάθη. Θα σας φανεί χρήσιμο να συζητήσετε θέματα εκπαίδευσης με κάποιους που έχουν στυλ «Αναλυτές» (περισσότερα Α). Αυτά το άτομα θα σας βοηθήσουν να δείτε πληροφορίες που διαφορετικά θα χάνατε. Θα σας βοηθήσουν επίσης να δείτε τη κρυμμένη λογική πίσω από τα πράγματα. Μπορείτε συχνά να χρησιμοποιήσετε αυτή την προοπτική για να καθοδηγήσετε τη διαίσθησή σας. Με τη σειρά σας, μπορείτε να τους βοηθήσετε να δουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για να δοκιμάσουν. Έχετε τάση να επικεντρώνεστε στις επείγουσες πτυχές μιας κατάστασης.
Κρατήστε σημειώσεις από τις εμπειρίες σας, αναλύστε τις και αναζητήστε μοτίβα. Διαθέστε περισσότερο χρόνο για να εξερευνήσετε με του άλλους το τι συνέβη (ή τι πρόκειται να κάνετε) κατά τη διάρκεια μιας δεξιότητας.


Οι ιδιαίτερες δεξιότητες που θέλετε να προσθέσετε είναι:

- Οργάνωση πληροφοριών

- Δημιουργία εννοιολογικών μοντέλων

- Δοκιμές θεωριών και ιδεών

Σαν εκπαιδευτές και δάσκαλοι για κάθε σημείο μάθησης που διδάσκετε πρέπει να εξετάσετε τον κύκλο μάθησης για να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές σας το κατέχουν. Βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε εισάγοντας ένα νέο θέμα και διευκρινίζοντας τον σκοπό του. Στη συνέχεια ακολουθήστε το μοντέλο τεσσάρων βημάτων του κύκλου. Στο τέλος του κύκλου ο εκπαιδευτής πρέπει να αυτό-αξιολογεί καθώς και να εκτιμήσει την υιοθέτηση νέων μαθημάτων ή αλλαγών που γίνονται από τους εκπαιδευόμενους. Η εκτίμηση να γίνεται με ειλικρίνεια, ώστε να μπορέσετε να βελτιώσετε την επόμενη φορά τα σημεία που θέλετε.


Πρωτότυπο Άρθρο του Κώστα Ανδρεάδη

Aγοράστε το βιβλίο μου σε e-Book για Tablets / Smartphones / PC με λογαριασμό PayPal ή Credit Card
https://payhip.com/b/pS9s
...και σε έντυπη μορφή στο eBay με δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα και Κύπρο!
https://www.ebay.com/usr/nostalgia.gr

Σχόλια

Τα πιο Δημοφιλή Άρθρα